the 23rd Pandanet Cup Internet World Amateur Go Tournament - preliminary round results
(B Class)

(Last Update: 08/17/2018 14:42)

User IDRank Country 1R(6R,...)2R(7R,...)3R(8R,...)4R(9R,...)5R(10R,...) WonLost
a19621962- Japan - - - - - 00
a42233o- Japan O (kannohyoue) O (N04949) O (yariizumi) X (sasanuma) O (kazuo331y) 1213
O (inaroku) X (hirooyaji) X (yh163) O (cfg80230) X (nobu21)
O (takushima) X (SEPT2141) X (yegor) X (ryuzin) O (myamaji200)
O (shin76541) X (tosy24) O (KKTTHH) X (dragon95) O (SAM)
X (SAWAMIKE) X (renzo) O (h1311463) X (humiyon61) X (naranja21)
a7711559- Japan - - - - - 00
AD9215- Japan O (zago) O (cfg80230) O (SEPT2141) X (renzo) - 31
ADAIGO- Japan - - - - - 00
AKIZU- Japan O (kannohyoue) X (tosy24) - - - 11
AMANANO- Japan X (h1311463) X (kannohyoue) - - - 02
annyon834- Japan O (kouji55) X (atomkk) O (asa62210) O (naranja21) O (kannohyoue) 42
X (renzo) - - - -
as2162- Japan - - - - - 00
asa62210- Japan X (siGE) O (KKTTHH) O (kazuo331y) X (tsuyoi7) X (annyon834) 38
X (Uro3) O (BM40) X (atomkk) X (zenwa6708) X (inaroku)
X (kannohyoue) - - - -
Ask- Japan - - - - - 00
atomkk- Japan X (Uro3) X (dragon95) O (kazuo331y) X (hirooyaji) O (annyon834) 710
O (inaroku) X (mokona) X (myamaji200) X (kannohyoue) X (SEPT2141)
O (asa62210) O (kouji55) O (takushima) O (ugougo) X (naranja21)
X (shin76541) X (renzo) - - -
bbteiiti1- Japan - - - - - 00
BM40- Japan X (renzo) X (cfg80230) X (yariizumi) X (SEPT2141) O (MaxStarks) 915
X (inaroku) X (izumi1) X (kannohyoue) O (nobu21) O (myamaji200)
X (dragon95) X (asa62210) X (hirooyaji) O (takesi716) X (KKTTHH)
O (sasanuma) O (takushima) O (humiyon61) X (tosy24) X (gotaikiti)
X (SAWAMIKE) X (tttommy) O (nbit) O (kamosika) -
Bunpan- Japan - - - - - 00
cfg80230- Japan X (AD9215) O (BM40) O (h1311463) O (kannohyoue) X (misasa03) 117
O (KKTTHH) X (hirooyaji) X (takushima) O (gotaikiti) O (MaxStarks)
X (a42233o) O (pipa11) O (Yuchan) O (inaroku) O (zuki1012)
O (MAGOI) X (kenzosan) X (mokona) - -
chiro13200- Japan - - - - - 00
cpatra- Japan - - - - - 00
denpachi- Japan - - - - - 00
dosaqsa- Japan O (kannohyoue) X (ozaru) X (inaroku) O (Sriver) O (SEPT2141) 52
O (myamaji200) O (kamosika) - - -
dragon95- Korea O (Furuk) O (yariizumi) X (tsuyoi7) O (atomkk) O (inaroku) 193
X (renzo) O (GJS) O (nbit) X (SAM) O (kannohyoue)
O (nobu21) O (HKmusasi) O (Yuchan) O (BM40) O (takushima)
O (zuki1012) O (a42233o) O (SEPT2141) O (KKTTHH) O (hirooyaji)
O (subaru431) O (N04949) - - -
drpochi- Japan - - - - - 00
egogo55e- Japan - - - - - 00
eichan- Japan O (SEPT2141) - - - - 10
ekst- Hong Kong - - - - - 00
Fujio- Japan - - - - - 00
Furuk- Japan X (dragon95) - - - - 01
fyu- Japan - - - - - 00
gamichan- Japan - - - - - 00
gan1928- Japan - - - - - 00
gg2455- Japan - - - - - 00
GJS- Japan X (dragon95) O (inaroku) O (kannohyoue) O (takesi716) O (N04949) 43
X (SEPT2141) X (nemariusi1) - - -
gotaikiti- Japan O (SAWAMIKE) X (oitacamera) X (hirao) X (kannohyoue) O (misasa03) 59
X (takushima) O (Sriver) O (inaroku) X (SEPT2141) X (cfg80230)
X (hirooyaji) X (nobu21) O (BM40) X (yariizumi) -
h1311463- Japan O (KatsuMi) O (Ikki) O (SEPT2141) O (takushima) O (AMANANO) 136
X (SAWAMIKE) X (cfg80230) O (kenzosan) X (naranja21) O (Sriver)
O (KKTTHH) X (MuSashi) O (Konan) O (nobu21) O (kannohyoue)
X (inaroku) O (renzo) O (YAMAchan) X (a42233o) -
hik08- Japan - - - - - 00
hirananoda- Japan - - - - - 00
hirao- Japan O (SEPT2141) O (gotaikiti) O (kannohyoue) X (takushima) X (hirooyaji) 44
X (renzo) X (kazuo331y) O (shin76541) - -
HIROAKI- Japan O (kannohyoue) X (saran08) X (SAWAMIKE) O (renzo) X (izumi1) 35
O (hirooyaji) X (ryuzin) X (Konan) - -
hirooyaji- Japan O (yariizumi) O (inaroku) O (pipa11) O (atomkk) O (hirao) 238
X (myamaji200) O (kannohyoue) O (Sriver) O (nobu21) O (a42233o)
X (YAMAchan) O (renzo) O (Yuchan) O (SEPT2141) X (kamosika)
O (ozaru) O (BM40) O (cfg80230) O (takushima) O (SAWAMIKE)
X (zago) O (kouji55) O (gotaikiti) O (sasanuma) X (Konan)
O (zuki1012) O (KKTTHH) O (N04949) X (HIROAKI) X (naranja21)
X (dragon95) - - - -
hirosimamt- Japan - - - - - 00
HKmusasi- Japan X (dragon95) - - - - 01
humiyon61- Japan O (sasanuma) O (nobu21) X (kannohyoue) O (renzo) X (mokona) 43
X (BM40) O (a42233o) - - -
iisan123- Japan - - - - - 00
Ikki- Japan O (takushima) X (h1311463) O (kamosika) X (kannohyoue) - 22
iku1511- Japan - - - - - 00
inaroku- Japan O (SEPT2141) X (takesi716) X (kannohyoue) O (dosaqsa) X (orihikaru) 1815
X (hirooyaji) O (kouji55) X (nemariusi1) O (Sriver) O (renzo)
X (atomkk) X (dragon95) X (YAMAchan) O (ryuzin) X (oitacamera)
X (GJS) O (BM40) O (yegor) O (yariizumi) O (nobu21)
X (a42233o) O (zat5401) X (gotaikiti) O (h1311463) X (MaxStarks)
O (zuki1012) O (Konan) X (KKTTHH) X (cfg80230) O (asa62210)
O (takushima) O (tsuyoi7) O (shin76541) - -
iwachan2- Japan - - - - - 00
izumi1- Japan O (KatsuMi) O (zenwa6708) O (subaru431) O (BM40) O (HIROAKI) 51
X (SAWAMIKE) - - - -
j1818- Japan - - - - - 00
jnnsd- Japan - - - - - 00
ka9691153- Japan - - - - - 00
kamoe- Japan - - - - - 00
kamosika- Japan X (nobu21) O (kannohyoue) X (takushima) X (renzo) O (hirooyaji) 310
X (kazuo331y) X (myamaji200) X (Ikki) X (SEPT2141) X (SAWAMIKE)
O (takesi716) X (BM40) X (dosaqsa) - -
kanie3084- Japan - - - - - 00
kannohyoue- Japan X (Buty1954) X (dosaqsa) O (SEPT2141) X (AKIZU) O (nobu21) 2937
O (kazuo331y) O (yariizumi) O (inaroku) X (takushima) X (renzo)
O (ssnaka) X (a42233o) X (HIROAKI) X (pipa11) X (SAM)
O (kouji55) X (kamosika) O (gotaikiti) X (MAGOI) X (zat5401)
X (nemariusi1) X (MaxStarks) X (hirao) O (AMANANO) X (cfg80230)
O (Uro3) X (zago) X (yegor) O (zuki1012) X (Sriver)
X (tosy24) O (N04949) O (ozaru) O (ko1938) X (takesi716)
X (hirooyaji) O (MuSashi) X (GJS) O (BM40) O (sinjirou)
X (dragon95) O (sasanuma) X (robu) O (myamaji200) X (YAMAchan)
O (humiyon61) X (KKTTHH) X (tsuyoi7) X (Yuchan) O (shin76541)
O (SAWAMIKE) X (h1311463) O (atomkk) X (Konan) X (naranja21)
X (ryuzin) O (siGE) O (misasa03) X (masagoin) O (asa62210)
O (oitacamera) X (orihikaru) X (annyon834) X (Tara) O (tttommy)
O (Ikki) - - - -
KATOH2- Japan - - - - - 00
KatsuMi- Japan X (h1311463) X (izumi1) X (N04949) X (zago) X (SInoue) 06
X (Tara) - - - -
kaze13- Japan - - - - - 00
kazuo331y- Japan X (kannohyoue) X (atomkk) O (hirao) X (asa62210) X (a42233o) 69
O (takushima) O (kamosika) O (SEPT2141) X (yegor) X (renzo)
X (Uro3) X (Buty1954) O (YAMAchan) O (KKTTHH) X (shin76541)
kazuoha- Japan - - - - - 00
kenniti- Japan - - - - - 00
kenzosan- Japan X (h1311463) X (Konan) X (SEPT2141) X (KKTTHH) O (cfg80230) 24
O (renzo) - - - -
Kitago- Japan - - - - - 00
kittodfc- Japan - - - - - 00
KKTTHH- Japan O (zuki1012) O (SAM) O (ssnaka) O (SEPT2141) X (asa62210) 1213
X (cfg80230) X (h1311463) X (subaru431) X (myamaji200) O (kannohyoue)
X (Uro3) X (renzo) O (nobu21) O (takushima) O (kenzosan)
X (ryuzin) X (hirooyaji) O (BM40) O (inaroku) X (kazuo331y)
X (a42233o) X (yariizumi) O (sasanuma) O (subaru1) X (dragon95)
ko1938- Japan O (SEPT2141) O (shin76541) X (kannohyoue) - - 21
kobatyann- Japan - - - - - 00
kokidayo- Japan - - - - - 00
Konan- Japan X (h1311463) O (SEPT2141) O (kenzosan) X (Sriver) O (takushima) 83
O (kannohyoue) O (zenwa6708) O (hirooyaji) X (inaroku) O (SAWAMIKE)
O (HIROAKI) - - - -
kouich0- Japan - - - - - 00
kouji55- Japan X (nobu21) X (annyon834) X (kannohyoue) X (inaroku) X (hirooyaji) 17
X (atomkk) X (Tara) O (Yuchan) - -
koutyu- Japan - - - - - 00
koyoshi3- Japan - - - - - 00
KSATUMA- Japan - - - - - 00
kt3956- Japan - - - - - 00
kurikuri3- Japan - - - - - 00
kzhd1234- Australia - - - - - 00
leinnbou- Japan - - - - - 00
LIN009- Taiwan - - - - - 00
LOVE1023- Japan - - - - - 00
m1947iwk08- Japan - - - - - 00
MAGOI- Japan O (yariizumi) O (kannohyoue) X (nobu21) X (nemariusi1) X (zuki1012) 24
X (cfg80230) - - - -
manten- Japan - - - - - 00
Maruhachi- Japan - - - - - 00
masagoin- Japan X (yariizumi) O (kannohyoue) - - - 11
medaca- Japan - - - - - 00
mike8- Japan - - - - - 00
mirukey- Japan - - - - - 00
misasa03- Japan O (oitacamera) O (takushima) X (tttommy) X (gotaikiti) X (nobu21) 45
O (cfg80230) O (SEPT2141) X (kannohyoue) X (renzo) -
misonnj- Japan - - - - - 00
miwa- Japan - - - - - 00
mnmn653- Japan - - - - - 00
mokona- Japan O (atomkk) O (humiyon61) O (tsuyoi7) O (cfg80230) - 40
Momotarou- Japan - - - - - 00
MORIRAN- Japan - - - - - 00
moto3- Japan - - - - - 00
MT55- Japan - - - - - 00
MT8- Japan - - - - - 00
MuSashi- Japan X (kannohyoue) O (h1311463) O (renzo) - - 21
myamaji200- Japan O (hirooyaji) O (Uro3) X (BM40) O (SEPT2141) X (kannohyoue) 104
O (KKTTHH) O (atomkk) O (takushima) O (kamosika) O (nemariusi1)
O (nobu21) O (zuki1012) X (a42233o) X (dosaqsa) -
N04949- Japan O (KatsuMi) X (a42233o) X (kannohyoue) X (GJS) O (SAWAMIKE) 37
X (hirooyaji) X (naranja21) O (Yuchan) X (shin76541) X (dragon95)
N19380521- Japan - - - - - 00
n700123- Japan - - - - - 00
naranja21- Japan X (renzo) O (h1311463) X (uRouRo) O (kannohyoue) X (Yuchan) 74
O (nobu21) O (atomkk) O (N04949) X (annyon834) O (hirooyaji)
O (a42233o) - - - -
nbit- Japan O (zago) X (dragon95) X (takushima) X (BM40) - 13
nemariusi1- Japan X (yariizumi) O (kannohyoue) O (inaroku) O (MAGOI) O (SAM) 56
X (nobu21) X (ryuzin) X (myamaji200) O (GJS) X (takushima)
X (SEPT2141) - - - -
nh2225- Japan - - - - - 00
nobody- Japan - - - - - 00
nobu21- Japan O (kamosika) X (Tara) X (Buty1954) X (zuki1012) O (kouji55) 1122
X (kannohyoue) X (tosy24) X (yariizumi) X (yegor) O (SEPT2141)
X (renzo) O (misasa03) O (tttommy) O (tsuyoi7) O (MAGOI)
X (SAWAMIKE) O (nemariusi1) X (humiyon61) X (BM40) X (hirooyaji)
O (takushima) X (inaroku) X (dragon95) X (h1311463) X (YAMAchan)
X (yh163) X (shin76541) O (a42233o) X (sasanuma) X (KKTTHH)
O (gotaikiti) X (naranja21) X (myamaji200) - -
oitacamera- Japan X (misasa03) O (gotaikiti) O (inaroku) O (SAWAMIKE) X (kannohyoue) 32
okame88- Japan - - - - - 00
orihikaru- Japan O (inaroku) X (takushima) O (kannohyoue) O (shin76541) - 31
ozaru- Japan O (YAMAchan) O (dosaqsa) O (takushima) X (kannohyoue) X (hirooyaji) 33
X (SEPT2141) - - - -
PerhapsLTN- Taiwan - - - - - 00
ragnarok- Japan - - - - - 00
renzo- Japan O (Yuchan) O (BM40) O (kannohyoue) O (nobu21) O (zat5401) 269
O (SEPT2141) X (inaroku) O (hirao) O (dragon95) O (zuki1012)
O (naranja21) O (takushima) X (HIROAKI) O (kamosika) O (shin76541)
X (hirooyaji) X (YAMAchan) O (KKTTHH) X (humiyon61) O (kazuo331y)
O (misasa03) X (h1311463) O (Sriver) O (ugougo) O (annyon834)
O (AD9215) O (atomkk) O (a42233o) X (yariizumi) O (SAWAMIKE)
O (robu) O (ryuzin) O (Tara) X (kenzosan) X (MuSashi)
river5- Japan - - - - - 00
robu- Japan O (kannohyoue) O (sasanuma) X (renzo) - - 21
Ryohta2000- Japan - - - - - 00
ryuzin- Japan X (inaroku) O (nemariusi1) O (kannohyoue) O (takushima) O (KKTTHH) 72
O (a42233o) O (HIROAKI) O (MaxStarks) X (renzo) -
SAM- Japan X (zago) O (kannohyoue) X (takushima) X (KKTTHH) X (SEPT2141) 36
X (nemariusi1) O (dragon95) O (Sriver) X (a42233o) -
same- Japan - - - - - 00
saran08- Japan O (HIROAKI) X (SAWAMIKE) - - - 11
sasanuma- Japan X (SEPT2141) O (a42233o) O (MaxStarks) X (humiyon61) X (kannohyoue) 48
X (robu) O (takushima) O (nobu21) X (hirooyaji) X (zago)
X (BM40) X (KKTTHH) - - -
sashimi- Japan - - - - - 00
SAWAMIKE- Japan X (gotaikiti) O (takushima) O (h1311463) O (nobu21) O (HIROAKI) 1111
O (saran08) O (zuki1012) X (YAMAchan) X (N04949) X (hirooyaji)
X (kannohyoue) X (SEPT2141) X (oitacamera) X (pipa11) O (shin76541)
X (Konan) O (kamosika) O (a42233o) X (renzo) O (BM40)
X (Tara) O (izumi1) - - -
scott0315- Taiwan - - - - - 00
sebunn0711- Japan - - - - - 00
SEPT2141- Japan X (ko1938) O (takushima) X (pipa11) X (kannohyoue) X (inaroku) 1731
X (tttommy) X (Buty1954) X (hirao) X (h1311463) O (sasanuma)
X (KKTTHH) X (zago) X (nobu21) X (renzo) O (BM40)
O (SAM) O (yh163) X (zat5401) O (ssnaka) X (tosy24)
X (yegor) O (GJS) X (Konan) X (myamaji200) X (hirooyaji)
X (Sriver) O (kenzosan) O (yariizumi) X (kazuo331y) O (ozaru)
O (SAWAMIKE) O (gotaikiti) O (atomkk) X (shin76541) X (siGE)
X (YAMAchan) X (zuki1012) X (dosaqsa) X (eichan) X (misasa03)
X (Tara) X (ugougo) O (a42233o) O (nemariusi1) O (Yuchan)
X (AD9215) X (dragon95) O (kamosika) - -
shin76541- Japan X (ko1938) X (hirao) X (zat5401) X (ugougo) X (renzo) 611
X (kannohyoue) X (zago) O (SEPT2141) O (nobu21) O (atomkk)
O (N04949) O (kazuo331y) X (SAWAMIKE) X (a42233o) X (orihikaru)
O (Yuchan) X (inaroku) - - -
shinichi- Japan - - - - - 00
Shintarou- Japan - - - - - 00
siGE- Japan O (asa62210) O (SEPT2141) X (kannohyoue) - - 21
sin222- Japan - - - - - 00
sinjirou- Japan X (MaxStarks) X (kannohyoue) - - - 02
SInoue- Japan O (KatsuMi) - - - - 10
sitirida- Japan - - - - - 00
skrnyk- Japan - - - - - 00
sone5678- Japan - - - - - 00
Soohorang- Korea - - - - - 00
Sriver- Japan X (yariizumi) X (inaroku) O (kannohyoue) X (h1311463) X (hirooyaji) 48
O (SEPT2141) O (takushima) X (gotaikiti) O (Konan) X (dosaqsa)
X (SAM) X (renzo) - - -
ssnaka- Japan X (kannohyoue) X (KKTTHH) X (zat5401) X (SEPT2141) - 04
subaru1- Japan X (KKTTHH) - - - - 01
subaru431- Japan X (izumi1) O (KKTTHH) X (tsuyoi7) X (dragon95) - 13
surgeon- Japan - - - - - 00
SWK- China - - - - - 00
syu2- Japan - - - - - 00
t0089- Japan - - - - - 00
T0715- Japan - - - - - 00
t3649- Japan - - - - - 00
takesi716- Japan O (inaroku) X (takushima) O (kannohyoue) X (GJS) X (BM40) 25
X (zago) X (kamosika) - - -
takushima- Japan X (zuki1012) X (SEPT2141) X (Ikki) O (yariizumi) O (kannohyoue) 1527
O (YAMAchan) X (SAWAMIKE) O (SAM) O (zago) X (h1311463)
X (misasa03) O (hirao) O (takesi716) X (zat5401) X (ozaru)
X (Buty1954) X (yegor) X (renzo) O (gotaikiti) X (kazuo331y)
O (kamosika) X (pipa11) X (nobu21) O (orihikaru) X (yh163)
X (Sriver) O (Uro3) X (myamaji200) X (sasanuma) O (cfg80230)
X (hirooyaji) X (Konan) O (zenwa6708) X (ryuzin) X (KKTTHH)
X (a42233o) X (atomkk) X (BM40) O (nemariusi1) X (inaroku)
X (dragon95) O (nbit) - - -
Tama11- Japan - - - - - 00
Tara- Japan O (nobu21) O (KatsuMi) O (kouji55) O (SEPT2141) O (kannohyoue) 61
O (SAWAMIKE) X (renzo) - - -
Tasako123- Japan - - - - - 00
tawasi- Japan - - - - - 00
tenngo- Japan - - - - - 00
TinTin- Japan - - - - - 00
tomo9- Japan - - - - - 00
tomomik- Japan - - - - - 00
TOMy- Japan - - - - - 00
tosajirou- Japan - - - - - 00
tosy24- Japan O (AKIZU) O (nobu21) O (kannohyoue) O (SEPT2141) O (BM40) 70
O (pipa11) O (a42233o) - - -
tsuyoi7- Japan O (dragon95) O (asa62210) X (nobu21) O (subaru431) O (kannohyoue) 43
X (inaroku) X (mokona) - - -
tttommy- Japan O (SEPT2141) O (misasa03) X (nobu21) X (zuki1012) X (kannohyoue) 33
O (BM40) - - - -
TyuRyo- Japan - - - - - 00
uchii- Japan - - - - - 00
ugougo- Japan O (shin76541) O (SEPT2141) X (renzo) X (atomkk) - 22
Uro3- Japan O (atomkk) O (zago) X (kannohyoue) X (myamaji200) O (asa62210) 53
O (KKTTHH) X (takushima) O (kazuo331y) - -
uRouRo- Japan O (naranja21) - - - - 10
VPshunt5- Japan - - - - - 00
YAMAchan- Japan X (ozaru) X (takushima) O (inaroku) O (hirooyaji) O (kannohyoue) 85
O (zuki1012) O (renzo) X (zenwa6708) O (SAWAMIKE) O (nobu21)
O (SEPT2141) X (h1311463) X (kazuo331y) - -
yamaiti2- Japan - - - - - 00
yariizumi- Japan X (kannohyoue) X (MAGOI) O (nobu21) X (takushima) X (dragon95) 98
O (Sriver) X (hirooyaji) O (nemariusi1) O (BM40) X (a42233o)
O (MaxStarks) X (inaroku) X (SEPT2141) O (masagoin) O (renzo)
O (KKTTHH) O (gotaikiti) - - -
Yatsugatak- Japan - - - - - 00
yg4772- Japan - - - - - 00
yh163- Japan X (SEPT2141) O (takushima) O (a42233o) O (nobu21) - 31
Yoshinobu- Japan - - - - - 00
Yuchan- Japan X (renzo) X (dragon95) X (hirooyaji) O (kannohyoue) O (pipa11) 38
O (naranja21) X (cfg80230) X (N04949) X (SEPT2141) X (shin76541)
X (kouji55) - - - -
yuka1009- Japan - - - - - 00
zago- Japan X (AD9215) O (SAM) X (takushima) O (KatsuMi) O (SEPT2141) 86
X (nbit) X (Uro3) O (kannohyoue) O (hirooyaji) O (shin76541)
O (sasanuma) O (takesi716) X (zuki1012) X (zat5401) -
zat5401- Taiwan X (renzo) O (kannohyoue) O (ssnaka) O (takushima) O (SEPT2141) 62
O (shin76541) X (inaroku) O (zago) - -
zenwa6708- Japan X (izumi1) O (YAMAchan) X (takushima) X (Konan) O (asa62210) 23
zuki1012- Japan O (takushima) O (nobu21) X (yegor) X (KKTTHH) X (renzo) 611
X (kannohyoue) X (SAWAMIKE) X (YAMAchan) O (SEPT2141) X (inaroku)
X (hirooyaji) O (tttommy) O (zago) X (myamaji200) O (MAGOI)
X (dragon95) X (cfg80230) - - -

lightblue-colored games are valid, gray-colored games are invalid.
Stored games, games with less than 2 moves are calculated after the end of the preliminary round period.
Copuright(C) PANDANET Inc. All rights reserved.